top of page
Screenshot 2020-10-31 at 19.08.41.png

Ivi Tivik "Viiuliaabits" (2021)

Hind 30 eurot 

Viiuliaabits moodustab koos „Liisa viiulivihiku“ (harjutused ja etüüdid, 2009) ja „Johannese viiulivihikuga“ (muusikapalad, 2013) struktuuri ja muusikavaliku poolest terviku viiulimängu algõpetuses. 

Aabitsa muusikaliseks materjaliks on väärtmuusika – meile lähedased viisid rahvamuusikast (laulud, tantsud, laulumängud) nii kodust kui ka kaugemalt. Meie tänast muusikat esindavad tuntud eesti heliloojad Gustav Ernesaks, Eino Tamberg, Veljo Tormis ja Arvo Pärt, kelle lastelaulude viiuliseaded valminud koostöös heliloojate endiga. Eriline tänu kuulub Ester Mägile, kes on oluliselt rikastanud aabitsat rahvalaulude seadete ja klaverisaadetega.

Screenshot 2020-10-31 at 19.07.17.png

Ivi Tivik "Liisa viiulivihik" 
55 harjutust ja etüüdi (2009/2021)
Kordustrükk ilmunud! 

 

Hind 25 eurot 

Liisa viiulivihik on sobiv kasutamiseks viiuliaabitsa jätkuna peale viiulimängu ja noodiõpetuse algteadmiste omandamist .

Vihikus on käsitletud viiulimänguks vajalikke tehnikaid kergeimal kujul ja nappide nooditekstidega (katkendid, kohandused, improvisatsioonid),et enamus ajast ei kuluks pikkade etüüditekstide õppimiseks, vaid viiulimängu oskuste omandamiseks. 

Ette valmistamisel: 
Ivi Tivik "Liisa vioolavihik" 55 harjutust ja etüüdi - varsti ilmumas! 

 

Screenshot 2020-10-31 at 19.07.34.png

Ivi Tivik "Johannese viiulivihik"

55 muusikapala (2013/2024)

Kordustrükk ilmunud! 

Hind 25 eurot 

Johannese viiulivihik 55 muusikapalaga on lisaks “Viiuliaabitsale” ja tehnikavihikule “Liisa viiulivihik” kolmandaks sambaks, mis moodustavad terviku struktuuri ja noodimaterjali osas viiulimängu algõpetuses.

Muusika erinevate stiilide tutvustamisel noodivihikus on palade valikul sihiks pigem avarus ja avatus kui sügavus ja rangus. Selline lähenemine laiendab valikuvõimalusi – esindatud on nii “raudvara” kui lähem ja kaugem uudislooming. Lapse muusikaline elu ja areng on kõige loomulikum oma rahvusliku muusika baasil, mida pole unustatud maailma rikkaliku muusikapärandi esitlemise kõrval.

Väärtkunsti pilt iga peatüki alguses on sümboliks, milles aimub järgneva muusikalise materjali olemus enam-vähem kronoloogilises järjekorras (barokk, klassika, romantism, rahvalaul ja kaasaeg).

Screenshot 2022-01-17 at 10.57.12.png

Ivi Tivik "Liisa ja Johannese heliredelite vihik"- nüüd ilmunud!  

Hind 15 eurot 

„Liisa ja Johannese heliredelite vihik“ kuulub ühte tervikusse koos viiulimängu algtõdesid tutvustava õpikuga „Viiuliaabits” ning etüüdide ja palade kogumikega „Liisa viiulivihik“ ja  „Johanese viiulivihik“.

Heliredelite õppimine ei ole eesmärk omaette, vaid on abiks vajalike tehniliste oskuste viimistlemisel. Arvukate trükiste hulgas leidub vähe algastmele sobivaid ning tänapäeva viiuliõpetuse põhimõtetele vastavaid näiteid. Käesolev vihik esitab ühe võimaliku mudeli heliredelite stuudiumiks, toetudes olemasolevale pärandile.

Heliredelid on etüüdide kõrval viiuliõppe oluline osa – see on lihtsaim alusmaterjal mängija tehnilise

üleoleku tagamiseks ning muusikaliste eesmärkide poole pürgimiseks.

bottom of page